VEROUK

Verouk

SvPeter cerkevZ veroučenci se kateheti srečujemo enkrat tedensko pri veroučnih urah. Vsak katehet uro oblikuje z vsebino, ki je primerna cerkvenemu letu in se prilagaja z vsebino knjig danega razreda. Zavedamo se, da so prvi kateheti starši otrok. Njihov zgled krščanskega življenja najbolj pričuje otrokom in jim je v pomoč pri rasti v dobre kristjane.

Vsak mesec sodelujemo pri nedeljskih svetih mašah in jih sooblikujemo. Prav tako velik delež veroučencev obiskuje dejavnosti župnije, kot so ministranti, otroški pevski zbor... Skozi leto se poleg veroučnih ur srečujemo na različnih duhovnih in družabnih srečanjih (delavnice v adventnem in postnem času, molitvene ure, miklavževanje, šmarnice, izlet za bralce SBP itd..).Tako se še bolj spoznamo med seboj in si vzamemo čas za druženje in skupni pogovor o Jezusu, o naši veri. Otroci sodelujejo tudi pri Slomškovem bralnem priznanju in se preko prebiranja knjig bogatijo z zgledi svetnikov in drugimi duhovnimi vsebinami.verouk

Kateheti se z župnikom redno srečujemo na katehetskih srečanjih, kjer se pogovorimo in si podelimo izkušnje našega dela. 

V veroučnem letu imamo tudi srečanja za starše veroučencev. Vedno prvi petek v adventnem in prav tako v postnem času. Srečanja so duhovne narave, kar pomeni, da so namenjena rasti naše osebne vere. Je prostor in čas, kjer si lahko podelimo izkušnje in ob navzočnosti duhovnika prečiščujemo spoznanja o veri, o Bogu. Verouka namreč ne potrebujejo samo otroci, ampak vsak kristjan, v vsakem obdobju življenja. In vsaka zgodba življenja je pričevanje za drugega.

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

četrtek

petek

16.30

7. in 8. razred – p. Cristian

Ob 17.00 uri

1. in 2. razred – s. Tina Čerin

4. razred – s. Lucija Nastran

     

17.30

 

5. in 6. razred – ga. Vilma Stenovec

3. razred – s. Lucija Nastran

 

Ob 17.00

Otroški pevski zbor – Liza Marinko

 

19.00

   

 Mladinski pevski zbor – Marta Lajevec

Ministranti – prvi četrtek v mesecu

 

19.30

mladina – p. Cristian

       

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2021/2022

1. in 2. razred – Praznujemo in se veselimo (učbenik)

3. razred – Kristjani praznujemo skupaj (učbenik)

4. razred – Pot v srečno življenje (učbenik + delovni zvezek)

6. razred – Skupaj v novi svet (učbenik + delovni zvezek)

7. in 8. razred – V življenje (učbenik + delovni zvezek)

Pomembna obvestila in veroučni urnik za pastoralno leto 2021–2022

  • Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 13. septembra. V nedeljo, 19. septembra, bomo obhajali katehetsko nedeljo.
  • Starše veroučencev vabimo, da v škofijski knjigarni ali pri Mohorjevi družbi kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto.
  • Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem in postnem času.
  • Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da skupaj obhajamo nedeljske sv. maše. Otroke spodbudite k temu že v prvem razredu verouka.
  • Tudi letos velja vabilo, da vsaka družina v veroučnem letu, daruje za eno sveto mašo po svojem namenu (npr. za blagoslov v družini).
  • Vabilo k ministrantom in osnovnošolskemu pevskemu zboru (otroški pevski zbor). Tudi letos bomo nadaljevali z ministrantskimi srečanji in pevskimi vajami (okvirni urnik glej zgoraj). Hkrati lepo vabimo nove člane k ministrantom in pevcem. Dragi starši, spodbudite vašega otroka k ministriranju in prepevanju!Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona