VEROUK

Verouk

SvPeter cerkevZ veroučenci se kateheti srečujemo enkrat tedensko pri veroučnih urah. Vsak katehet uro oblikuje z vsebino, ki je primerna cerkvenemu letu in se prilagaja z vsebino knjig danega razreda. Zavedamo se, da so prvi kateheti starši otrok. Njihov zgled krščanskega življenja najbolj pričuje otrokom in jim je v pomoč pri rasti v dobre kristjane.

Vsak mesec sodelujemo pri nedeljskih svetih mašah in jih sooblikujemo. Prav tako velik delež veroučencev obiskuje dejavnosti župnije, kot so ministranti, otroški pevski zbor, vesele urice itd.. Skozi leto se poleg veroučnih ur srečujemo na različnih duhovnih in družabnih srečanjih (delavnice v adventnem in postnem času, molitvene ure, miklavževanje, šmarnice, izlet za bralce SBP itd..). V adventnem in postnem času so veroučenci povabljeni k dvodnevni duhovni obnovi, ki jo imamo v župniji. Tako se še bolj spoznamo med seboj in si vzamemo čas za druženje in skupni pogovor o Jezusu, o naši veri. Otroci sodelujejo tudi pri Slomškovem bralnem priznanju in se preko prebiranja knjig bogatijo z zgledi svetnikov in drugimi duhovnimi vsebinami.verouk

Kateheti se z župnikom redno srečujemo na katehetskih mesečnih srečanjih, kjer se pogovorimo in si podelimo izkušnje našega dela. Prav tako skupaj mesečno načrtujemo vnaprej.

V veroučnem letu imamo tudi srečanja za starše veroučencev. Vedno prvi petek v adventnem in prav tako v postnem času. Srečanja so duhovne narave, kar pomeni, da so namenjena rasti naše osebne vere. Je prostor in čas, kjer si lahko podelimo izkušnje in ob navzočnosti duhovnika prečiščujemo spoznanja o veri, o Bogu. Verouka namreč ne potrebujejo samo otroci, ampak vsak kristjan, v vsakem obdobju življenja. In vsaka zgodba življenja je pričevanje za drugega.

Verouk je otroku v pomoč, kjer s svojimi sovrstniki in katehetom poglablja in raste v veri. Najbolj pa raste v svojem domačem okolju, v svoji družini. Vera v Boga ni v čustvih in domišljanju. Vera je zastonjski dar vsakomur. Bog se nam daje. V vsem, najbolj pa v zakramentih. Vzgoja kristjana je vzgoja v veri v zakramente. To naj bo pot v vzgoji vsakega starša, duhovnika, kateheta. In Gospod bo dal svoj blagoslov.

Veroučni urnik za pastoralno leto 2017 – 2018

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 4. septembra. V nedeljo, 10. septembra, bomo obhajali katehetsko nedeljo.

Starše veroučencev vabimo, da v škofijski knjigarni ali pri Mohorjevi družbi kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto.

Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem in postnem času.

Za otroke, ki obiskujejo verouk so »obvezni« liturgični zvezki in listki.

Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Otroke spodbudite k temu že v prvem razredu verouka.

Ura

Ponedeljek

Torek

četrtek

petek

16.30

1. razred – s. Iva Horvat

7. in 8. razred – p. Cristian Balint

5. in 6. razred – Tina Čerin

   

17.00

     

Otroški zbor – Špela

17.30

3. razred – Špela

Svetopisemske urice – s. Iva Horvat

2. razred – br. Vladimir Rufin

4. razred – Špela

   

19.30

 

Srednješolska mladina in 9. razred (p. Cristian in br. Vladimir)

Mladinski pevski zbor (Anton A., Ana G., Mojca H.)

Ministranti – 1. četrtek v mesecu

br. Vladimir in p. Cristian (cerkev)

 

20.00

Študent. mladina – p. dr. Andrej Šegula

     

Seznam učbenikov:

  1. razred – Praznujemo in se veselimo
  2. razred – Praznujmo z Jezusom
  3. razred – Kristjani praznujemo skupaj
  4. razred – Pot v srečno življenje
  5. in 6. razred – Skupaj v novi svet

7. in 8. razred – V življenje

 

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona