VEROUK

Verouk

SvPeter cerkevV naši župniji sv. Peter obiskuje verouk okrog 80 veroučencev. V letošnjem letu imamo 7 prvoobhajancev in 10 birmancev. Pri veroučnih urah se bolj intenzivno pripravljamo na prejem teh zakramentov. Birmanci poleg verouka obiskujejo tudi birmanske skupine, ki jih vodijo odrasli kristjani. Prvoobhajanci se v letu priprave na prvo sveto obhajilo pripravljajo tudi na prejem zakramenta svete spovedi. Za vse je to milostni čas, ko Sveti Duh deluje, če z Njim sodelujemo.

Z veroučenci se kateheti srečujemo enkrat tedensko pri veroučnih urah. Vsak katehet uro oblikuje z vsebino, ki je primerna cerkvenemu letu in se prilagaja z vsebino knjig danega razreda. Zavedamo se, da so prvi kateheti starši otrok. Njihov zgled krščanskega življenja najbolj pričuje otrokom in jim je v pomoč pri rasti v dobre kristjane.

Vsak mesec sodelujemo pri nedeljskih svetih mašah in jih sooblikujemo. Prav tako velik delež veroučencev obiskuje dejavnosti župnije, kot so ministranti, otroški pevski zbor, vesele urice itd.. Skozi leto se poleg veroučnih ur srečujemo na različnih duhovnih in družabnih srečanjih (delavnice v adventnem in postnem času, molitvene ure, miklavževanje, šmarnice, izlet za bralce SBP itd..). V adventnem in postnem času so veroučenci povabljeni k dvodnevni duhovni obnovi, ki jo imamo v župniji. Tako se še bolj spoznamo med seboj in si vzamemo čas za druženje in skupni pogovor o Jezusu, o naši veri. Otroci sodelujejo tudi pri Slomškovem bralnem priznanju in se preko prebiranja knjig bogatijo z zgledi svetnikov in drugimi duhovnimi vsebinami.verouk

Kateheti se z župnikom redno srečujemo na katehetskih mesečnih srečanjih, kjer se pogovorimo in si podelimo izkušnje našega dela. Prav tako skupaj mesečno načrtujemo vnaprej.

V veroučnem letu imamo tudi srečanja za starše veroučencev. Vedno prvi petek v adventnem in prav tako v postnem času. Srečanja so duhovne narave, kar pomeni, da so namenjena rasti naše osebne vere. Je prostor in čas, kjer si lahko podelimo izkušnje in ob navzočnosti duhovnika prečiščujemo spoznanja o veri, o Bogu. Verouka namreč ne potrebujejo samo otroci, ampak vsak kristjan, v vsakem obdobju življenja. In vsaka zgodba življenja je pričevanje za drugega.

Verouk je otroku v pomoč, kjer s svojimi sovrstniki in katehetom poglablja in raste v veri. Najbolj pa raste v svojem domačem okolju, v svoji družini. Vera v Boga ni v čustvih in domišljanju. Vera je zastonjski dar vsakomur. Bog se nam daje. V vsem, najbolj pa v zakramentih. Vzgoja kristjana je vzgoja v veri v zakramente. To naj bo pot v vzgoji vsakega starša, duhovnika, kateheta. In Gospod bo dal svoj blagoslov.

Veroučni urnik za pastoralno leto 2016 – 2017

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 5. septembra. V nedeljo, 11. septembra, bomo obhajali katehetsko nedeljo.

Starše veroučencev vabimo, da v škofijski knjigarni ali pri Mohorjevi družbi kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto.

Ura Ponedeljek Torek četrtek petek
16.30

1. razred – s. Iva Horvat

8. in 9. razred (birmanci) – p. Cristian Balint

5. razred – Špela Burnik

7. razred – br. Vladimir

   
17.00       Otroški zbor – Špela Burnik
17.30

3. razred – Špela Burnik

vesele urice – s. Iva Horvat

2. razred – Tina Čerin

4. razred – Špela Burnik

6. razred – Sara Križnik  
19.00   srednješolska mladina (p. Cristian in br. Vladimir)

Mladinski pevski zbor(Tevž G.)

Ministranti – 1. četrtek v mesecu

br. Vladimir in p. Cristian (cerkev)

 
20.00 Študentska mladina p. dr. Andrej Šegula in p. Danilo Holc      

Seznam učbenikov

1. razred – Praznujemo in se veselimo

2. razred – Praznujmo z Jezusom

3. razred – Kristjani praznujemo skupaj

4. razred – Pot v srečno življenje

5. razred – Znamenja na poti k Bogu

6. razred – Skupaj v novi svet

7. razred – Kdo je ta?

8. in 9. razred – Največja pa je ljubezen (1. in 2. knjiga)

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona