OZNANILA

Oznanila, 8. 11. 2020

32. nedelja A Small

NEDELJA, 8. november

32. nedelja med letom

zahvalna nedelja

8.00

9.00

18.30

za + Oblak

za žive in + župljane

za duše v vicah

ponedeljek, 9. november

Posvetitev lateranske bazilike

Teodor (Darko), mučenec

7.00

18.30

za blagoslov v družini

za + Marijo, Franca in Janka z družino

torek, 10. november

Leon Veliki,

papež

7.00

18.30

za + Frančiško Dolinar (obl.)

za + šentpetrske duhovnike

sreda, 11. november

Martin (Davorin) iz Toursa,

škof

7.00

18.30

Mariji v zahvalo

v dober namen

četrtek, 12. november

Jozafat Kunčevič,

škof in mučenec

7.00

18.30

v zahvalo Mariji

za zdravje

petek, 13. november

Stanislav Kostka,

redovnik

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

sv. Maksimilijanu Kolbeju v zahvalo

sobota, 14. november

Nikolaj Tavelić,

mučenec

7.00

18.30

Mariji v zahvalo

v čast M. B. za zdravje v družini

NEDELJA, 15. november

33. nedelja med letom

Albert Veliki, škof

8.00

9.00

18.30

za + Poldi Srebot (ž)

za žive in + župljane

za + starše in sorodnike

 • Cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 18.45 ure.
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Sveto obhajilo in spoved:
 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Oznanila, VSI SVETI

vsi sveti

NEDELJA, 1. november

VSI SVETI

Vigor, škof

8.00

9.00

18.30

za + Tadejo Pust (obl.)

za žive in + župljane

za duše v vicah

ponedeljek, 2. november

Spomin vseh vernih rajnih

Malahija, škof

7.00

18.30

za + Leskovec

za duše v vicah

torek, 3. november

Viktorin Ptujski,

mučenec

7.00

18.30

za + Franceta Guna

za + Kristino in Ivana Pavška

sreda, 4. november

Karel (Drago) Boromejski,

škof

7.00

18.30

za + Štefana (30. dan)

za mladino

četrtek, 5. november

Zaharija in Elizabeta, starši J. K.

četrtek pred prvim petkom

7.00

18.30

na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu

za + Leopolda in Veroniko Recek

petek, 6. november

Lenart, opat

prvi petek

7.00

18.30

za + Marijo Marinko (obl.)

za + Ruparčič

sobota, 7. november

Engelbert, škof

prva sobota

7.00

18.30

v zahvalo za dobre prijatelje

za + Frančiško Pogorelčnik

NEDELJA, 8. november

32. nedelja med letom

zahvalna nedelja

8.00

9.00

18.30

za + Oblak

za žive in + župljane

za duše v vicah

 • Cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 18.45 ure.
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Sveto obhajilo in spoved:
 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Molitev v družini

rožni venec Small

Spoštovani,

na spletni strani Katoliške cerkve in v tem prispevku je objavljen predlog družinske molitve za pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike.

Molitev v družini za pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike

Katoliška cerkev se spominja vseh vernih rajnih 2. novembra. Tradicionalno ta dan duhovniki darujejo tri svete maše po namenu vernikov. Verniki molijo molitev rožnega venca, pri kateri se spominjajo vernih rajnih ter prosijo za duše v vicah, da bi dosegle nebeško srečo. Slovenski škofje vabijo vernike, da se na dan vseh vernih rajnih spomnijo dragih pokojnih z molitvijo rožnega venca ali vsaj ene desetke, lahko pa dodajo tudi eno od naslednjih molitev.

Letos zaradi izrednih razmer verniki molijo doma, lahko pa prejmejo sveto obhajilo izven maše, kakor je določeno v navodilih slovenskih škofov.

Molitev rožnega venca 

Molitev za rajne

O Bog, gospodar vesolja in naš Odrešenik, ki ljubiš vsakega človeka brez izjeme. Priporočamo ti tvoje služabnike, ki so šli pred nami v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru. V svojem velikem usmiljenju si se zanje učlovečil, skrajšaj jim čas očiščevanja in jih sprejmi k sebi v večno srečo.

Spomni se, gospod, da so tvoji in ne pripadajo nikomur drugemu kakor tebi, živemu in pravemu Bogu. Ne prištevaj jim prejšnjih grehov, ki so jih storili v slabosti svoje narave ali v navalu strasti. glej, čeprav so grešili, so ves čas verovali vate: Očeta, Sina in Svetega Duha, in so se, preden so zatisnili oči, spravili s teboj v iskrenem kesanju. Neskončno dobrotljivi, usmiljeni Bog, prisrčno te prosimo, ne prištevaj jim zablod njihove mladosti in nevednosti, temveč se spomni svojega velikega usmiljenja in jih sprejmi v svoje kraljestvo, kjer ti, troedini Bog, živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

O Bog, slava vernih in življenje pravičnih, odrešeni smo s smrtjo in vstajenjem tvojega Sina. Našim rajnim, ki so verovali v skrivnost vstajenja, podeli veselje prihodnje blaženosti. Po Kristusu, našem gospodu.

Amen.

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas.

Spominjamo se jih pred teboj. Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si namreč: »Na svojo dlan sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo vseh umrlih, vseh pozabljenih in zabrisanih imen. umrlih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, da so v tvoji roki in prosimo te: sprejmi te najbolj uboge med svoje srečne otroke.

Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto življenje.

Tvoj križ, gospod, je znamenje tvoje zmage nad peklom in smrtjo. Z njim smo bili rešeni večnega trpljenja, z njim je bil poravnan ves dolg zadolženih. Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje vse, umrle in nas.

Tvoje misli niso naše misli. Tvoja pota niso naša pota. Verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo tebe. Ti boš premagal našega sovražnika – smrt. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi vsi umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči in te hvalili vso večnost.

Amen.

Molitev za rajne starše 

Bog, naš Oče, naročil si nam spoštovati očeta in mater. Dobrotno se usmili naših staršev in jim povrni vse, kar so za nas dobrega storili, nam pa daj to milost, da se jim po smrti pridružimo za vso večnost pri tebi. Po Kristusu, našem gospodu.

Amen.

Molitev za rajne sorodnike, prijatelje in dobrotnike

Usmiljeni Bog, ti človeka ljubiš in mu rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, prijatelji in dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po priprošnji Device Marije in vseh svetnikov uživajo večno blaženost. Po Kristusu, našem gospodu.

Amen.
Molitev za enega rajnega

Bog, naš Oče, umrli živijo pri tebi in tvoji sveti se v tebi veselijo popolne sreče. Prosimo te za našega brata (našo sestro) I. Zatisnil/a je oči za ta svet, naj uživa veselje večne luči. Po Kristusu, našem gospodu. 

Molitev in post

SŠK Small

Spoštovani,

slovenski škofje vabijo vse katoličane in druge, da v petek, 6. novembra 2020, molijo in se postijo za prenehanje epidemije. Izkušnja vere nas uči, da so naši predniki na velike preizkušnje vedno odgovarjali z ljubeznijo do bolnikov in poglobitvijo vere. Škofje zato vabijo k molitvi in postu z namenom prenehanja epidemije, solidarnosti z bolniki in njihovimi družinami ter v znamenje podpore zdravstvenim delavcem pri premagovanju te bolezni. 

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona