OZNANILA

Oznanila, 18. 10. 2020

1 masni nameni

NEDELJA, 18. oktober

29. nedelja med letom

Luka, evangelist

8.00

9.00

18.30

za + Bronko Sax

za žive in + župljane

za + Bojana Zakotnika

ponedeljek, 19. oktober

Pavel od Križa,

duhovnik

7.00

18.30

za duše v vicah

za + iz družine Durjava

torek, 20. oktober

Irena,

mučenka

7.00

18.30

za + Kovačič

za pravilno smer v življenju

sreda, 21. oktober

Uršula,

mučenka

7.00

18.30

za + Darijo

za + Nika, Bredo, Janeza, Jerka in Evo Bezič

četrtek, 22. oktober

Janez Pavel II.,

papež

7.00

18.30

za + Marijo Kuret

za + Sandro Klančar, Viktorijo in Franca Sotlarja

petek, 23. oktober

Janez Kapistran,

duhovnik

7.00

18.30

za zdravje

za + Košmerl

sobota, 24. oktober

Anton Marija Claret,

škof

7.00

18.30

v zahvalo za dobre prijatelje

ob rojstnem dnevu za Roka

NEDELJA, 25. oktober

30. nedelja med letom

Žegnanjska nedelja

8.00

9.00

18.30

za + Jožeta Korošca in + Otoničar

za žive in + župljane

za + Ivo in Andreja Vojeta

 • Cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 19.00 ure.
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Sveto obhajilo in spoved:
 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Župnijska obvestila

SvPeter cerkev

Naša cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 19.00 ure.

Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Sveto obhajilo:

 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30

Spoved:

 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00 in 18.30

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Navodila slovenskih škofov v času epidemije

SŠK Small

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

 • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
 • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
 • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
 • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
 • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

Oznanila, 11. 10. 2020

28. nedelja a Small

NEDELJA, 11. oktober

28. nedelja med letom

Janez XXIII., papež

8.00

9.00

18.30

za + starše Alojzijo in Janeza

za žive in + župljane

po namenu darovalca

ponedeljek, 12. oktober

Maksimilijan Celjski,

mučenec

7.00

18.30

za + Marjana

za spreobrnjenje sosede

torek, 13. oktober

Gerald,

vitez

7.00

18.30

za + starše in sorodnike

za uspešno šolanje

sreda, 14. oktober

Kalist I.,

papež

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za božje varstvo v planini

četrtek, 15. oktober

Terezija Velika,

devica

7.00

18.30

za pozabljene duše vicah

za + Francija Kolenca

petek, 16. oktober

Gal,

opat

7.00

18.30

za + Marjana

za + Antona Povheta

sobota, 17. oktober

Ignacij Antiohijski,

Škof in mučenec

7.00

18.30

v čast Mariji Pomagaj

za + Miroslava Juranjija

NEDELJA, 18. oktober

29. nedelja med letom

Luka, evangelist

8.00

9.00

18.30

za + Bronko Sax

za žive in + župljane

za + Bojana Zakotnika

 • Jutri (v ponedeljek) ima ŽPS po večerni sv. maši svoje redno srečanje.
 • V torek, 13. oktobra, bo po večerni sv. maši srečanje biblične skupine.
 • V sredo, 14. oktobra, bo v cerkvi pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja. Vabljeni!
 • Mesec oktober je posvečen Mariji in rožnemu vencu. Lepo vabljeni k molitvi in sv. maši!

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona