OZNANILA

Oznanila, 28. 3. 2021

cvetna nedelja Small

NEDELJA, 28. marec

CVETNA NEDELJA

Bojan,

knez

8.00

9.00

10.30

18.30

za + Doma in Zver

za žive in + župljane

za duše v vicah

po namenu darovalca

ponedeljek, 29. marec

Bertold,

redovnik

7.00

18.30

za + Ano Sedlašek

po namenu darovalca

torek,30. marec

Zosim,

škof

7.00

18.30

za + stare starše Stjepana, Marijo, Josipa in Marijo

za + mamo Špelo Tekavec

sreda, 31. marec

Benjamin,

mučenec

7.00

18.30

v čast sv. Jožefu za družinske očete

za + Žigo Eržena

četrtek, 1. april

Veliki četrtek

Irena in Agapa, mučenki

7.00

18.00

18.00

križev pot

za + Marjana Stanovnika in Štefana Pluta

za + Ivanko Oblak

petek, 2. april

Veliki petek

Frančišek Paolski, redovnik

7.00

15.00

18.00

križev pot v cerkvi

križev pot v cerkvi

obrede velikega petka

sobota, 3. april

Velika sobota

Velikonočna vigilija

7.00

18.00

18.00

blagoslov ognja, vode in izpostavitev Najsvetejšega

v zahvalo za zdravje

za + Vinka Vovka

NEDELJA, 4. april

VELIKONOČNA NEDELJA

GOSPODOVEGA VSTAJENJA

8.00

9.00

18.30

za Božji blagoslov otrok

za žive in + župljane

za zdravje

 • Letošnja Velika noč poteka tako kot lanska v znamenju epidemije koronavirusa.
 • Cerkev je odprta od 7.30 do 18.00 za osebno molitev, spoved, prejem svetega obhajila, blagoslov…
 • V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena osebna molitev vernikov.
 • Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.
 • Posodobljen spored prenosov je na voljo na spletni strani Katoliške cerkve.
 • Sveto obhajilo se deli samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.
  • Velika noč 11:30 in 19:00
  • Velikonočni ponedeljek 11:30 in 19:00
  • Med tednom 19:00
  • Ob nedeljah 11:30 in 19:00
 • Spoved je možna samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
 • V cerkvi najdete blagoslovljeno vodo za domačo rabo.
 • Župnijska pisarna je odprta za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti na daljavo (spoved, pogovor, blagoslov…).

Oznanila, 21. 3. 2021

5 postna nedelja tiha b

NEDELJA, 21. marec

5. postna nedelja – tiha nedelja

Serapion, škof

8.00

9.00

18.30

za + Jožeta Korošca in + Otoničar

za žive in + župljane

po namenu darovalca

ponedeljek, 22. marec

Lea,

spokornica

7.00

18.30

za + Stjepana in Maro

za + Jana Praznika

torek,23. marec

Alfonz,

škof

7.00

18.30

za + starše in sorodnike

za + Darinko Hrovat

sreda, 24. marec

Dionizij,

mučenec

7.00

18.30

za pozabljene duše v vicah

po namenu darovalca

četrtek, 25. marec

Gospodovo oznanjenje

Rebeka, svetopisemska žena

7.00

9.00

18.30

po namenu darovalca

za domovino

za + starše in vse + Pongrac

petek, 26. marec

Evgenija,

mučenka

7.00

18.30

za duhovniške in redovniške poklice

za + Antona Dermastja

sobota, 27. marec

Peregrin,

redovnik

7.00

18.30

v zahvalo za dobre prijatelje

za + iz družin Hubad in Slamc

NEDELJA, 28. marec

CVETNA NEDELJA

Bojan,

knez

8.00

9.00

10.30

18.30

za + Doma in Zver

za žive in + župljane

za duše v vicah

po namenu darovalca

 • V četrtek, 25. marca, je praznik Gospodovega oznanjenja. Sv. maše bodo po prazničnem sporedu: 7.00, 9.00 in 18.30. Pred večerno sv. mašo (17.55) bo molitev za družine. Lepo vabljeni!
 • Od 19. do 25. marca obhajamo teden družine.
 • V petek, lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota, ki bo ob 18.00 uri.
 • Na cvetno nedeljo, 28. marca, maše bodo ob 8.00. 9.00,10.30 in 18.30. Blagoslov zelenja bo v cerkvi na začetku vsake maše. Vabljeni!

Oznanila, 14. 3. 2021

4. postna B Small

NEDELJA, 14. marec

4. postna nedelja – papeška ned.

Matilda, kraljica

8.00

9.00

18.30

za + očeta Janeza (obl.)

za žive in + župljane

na čast M.B. za zdravje v družini

ponedeljek, 15. marec

Klemen,

redovnik

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za zdravje

torek,16. marec

Hilarij in Tacijan,

mučenca

7.00

18.30

za suše v vicah

po namenu darovalca

sreda, 17. marec

Jedrt (Jerica),

devica

7.00

18.30

za + Vido Cotič (8. dan)

za + Agato Cigale (obl.)

četrtek, 18. marec

Ciril Jeruzalemski,

škof

7.00

18.30

za + Ano Sedlašek

za žive in + Sax

petek, 19. marec

Jožef,

Jezusov rednik

7.00

9.00

18.30

za + Marijo Srebot

za + Mileno Špiler

za + mamo (obl.)

sobota, 20. marec

Klavdija,

mučenka

7.00

18.30

za + Štefana in Doro (30. dan)

za + Marijo Prijatelj

NEDELJA, 21. marec

5. postna nedelja – tiha nedelja

Serapion, škof

8.00

9.00

18.30

za + Jožeta Korošca in + Otoničar

za žive in + župljane

po namenu darovalca

 • Danes bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
 • V petek, 19. marca, je praznik sv. Jožefa. Sv. maše bodo po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
 • V petek, 19. marca, ob 17.00 uri bo molitvena ura v čast sv. Jožefu. Vabljeni!
 • V petek, na praznik sv. Jožefa, lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota, ki bo ob 18.00 uri.
 • Od 19. do 25. marca bomo obhajali teden družine.

Navodila za obhajanje bogoslužij v velikem tednu 2021

SŠK Small

Št. 077/20

Ljubljana, 8. marec 2021

Navodila za obhajanje bogoslužij v velikem tednu 2021

Navodila za obhajanje bogoslužij v velikem tednu 2021 | Katoliška Cerkev (katoliska-cerkev.si)

Glede na epidemiološko stanje, ki bo v času praznikov, lahko posamezne škofije omenjena navodila prilagodijo. Slovenski škofje smo na 121. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 8. marca 2021, sprejeli navodila za obhajanje bogoslužij v velikem tednu 2021. Izredne razmere, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, še vedno narekujejo, da letošnje velikonočne praznike obhajamo na prilagojen način. Pri tem moramo vsi, duhovniki in verniki, upoštevati odloke Vlade RS (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji), priporočila NIJZ in Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 z dne 18. decembra 2020. Škofje duhovnike in vernike ponovno vabimo, da dosledno spoštujejo vsa navodila za ohranjanje zdravja in omejitev širjenja epidemije, predvsem pravilno nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

Vernike vabimo, da se udeležijo bogoslužij v domači župniji. Prenose bogoslužij naj spremljajo samo, če resne okoliščine (npr. starostne omejitve, rizične skupine) onemogočajo udeležbo v cerkvi. Duhovniki lahko bogoslužja neposredno prenašajo le, če je to potrebno, pri tem pa naj vedno pazijo na spoštljivo obhajanje svetih skrivnosti.

Za vsa bogoslužja velikega tedna velja, da izberemo ustaljen čas, medtem ko naj bodo večerna bogoslužja ob 18.00, da se lahko verniki zaradi večerne omejitve gibanja v miru vrnejo na svoj dom. Navodila upoštevajo Noto škofom in škofovskim konferencam o obhajanju velikega tedna, ki jo je izdala Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov.

1. Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja (28. marec 2021)

Ker se na to nedeljo Cerkev spominja Kristusovega vhoda v Jeruzalem, se glede na do sedaj veljavne predpise določeno število vernikov zbere v cerkvi (v cerkvi je naenkrat lahko zbrano število oseb, ki ustreza ena oseba ali družina na 30m2 površine notranjosti cerkve), ostali pa pred cerkvijo (z masko in upoštevanjem razdalje, na prostem je naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb), kamor pride duhovnik z ministranti, ki nosijo v rokah oljčne vejice ali butare. Duhovnik nagovori vernike ter blagoslovi cvetje in zelenje. Petje se opusti. Sledi slovesni vstop v cerkev (gl. druga oblika v RM, str. 103), med katerim zvonijo zvonovi. Med slovesnim vstopom duhovnik kropi cvetje in zelenje vernikov v cerkvi. Kjer se zdi primerneje, lahko k oltarju pristopimo s preprostim vstopom. V tem primeru se začne maša s križem, v primeru slovesnega vstopa pa z glavno mašno prošnjo. Vloge kronista in drugih nastopajočih oseb v pasijonu (evangeliju) bere diakon ali laik, ki stoji pri ambonu, duhovnik pa pri oltarju bere vlogo Jezusa.

2. Veliki četrtek – krizmena maša

Čas obhajanja krizmene maše bo določil vsak škof ordinarij za svojo škofijo. Po navadi jo obhajamo v četrtek dopoldan, zaradi epidemije pa jo lahko opravimo na določen dan v velikonočnem času. Pri maši potekata obred obnovitve duhovniških obljub in obred blagoslovitve svetih olj, ki se opravita v dosedanji obliki.

3. Veliki četrtek – sveta maša Gospodove večerje (1. april 2021)

Pri maši se opusti obred umivanja nog, medtem ko se na koncu maše Najsvetejše odnese v stranski oltar, kjer je lahko tudi krajše češčenje, ne da bi se verniki za češčenje posebej približali oltarju.

4. Veliki petek Gospodovega trpljenja (2. april 2021)

Za branje pasijona velja isto kot na cvetno nedeljo: pri ambonu bere diakon ali laik vse vloge razen Jezusovih besed, ki jih bere duhovnik pri oltarju. Pri slovesnih prošnjah za vse potrebe (glede na okoliščine lahko kakšno tudi izpusti) duhovnik na koncu doda še prošnjo:

IX b. Za preizkušane v času epidemije

Molimo za vse, ki trpijo zaradi posledic trenutne epidemije, da bi Bog Oče naklonil zdravje bolnikom, moč zdravstvenim delavcem, tolažbo družinam in zveličanje vsem pokojnim žrtvam.

Tiha molitev. Nato duhovnik nadaljuje:

Vsemogočni večni Bog, varno zavetje trpečih, usmiljeno se ozri na trpljenje svojih otrok, ki trpijo zaradi te epidemije. Olajšaj bolečine bolnikom in daj moči tistim, ki zanje skrbijo. Sprejmi v svoj mir vse, ki so umrli, in daj, da bo v času te preizkušnje vsak od nas našel zavetje v tvojem usmiljenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Pri češčenju križa le duhovnik poljubi križ, verniki pa ga lahko počastijo s poklekom ali priklonom ali tako, da na svojem mestu v klopi nekaj časa molče klečijo.

5. Velika sobota – češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu in blagoslov velikonočnih jedi (3. april 2021)

Jutranji blagoslov ognja se lahko opravi po obredu. Verniki naj k ognju prihajajo posamezno (na prostem je naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb), prižgejo »gobe« ter se ob upoštevanju nošenja mask in medsebojne razdalje brez druženja vrnejo na svoje domove.

Verniki lahko – glede na dosedanja določila NIJZ za udeležbo pri bogoslužju –, prihajajo v cerkev počastit Najsvetejše, medtem ko duhovnik lahko blagoslovi velikonočna jedila (v cerkvi je naenkrat lahko zbrano število oseb, ki ustreza ena oseba ali družina na 30m2 površine notranjosti cerkve). To lahko stori vsake pol ure. Duhovnik gre lahko tudi k obpotnim znamenjem in na prostem blagoslovi velikonočna jedila (na prostem je naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb), verniki pa morajo pri tem upoštevati medsebojno razdaljo in nositi maske. 

6. Velikonočna vigilija (3. oziroma 4. april 2021)

Lahko se obhaja po ustaljenem predpisanem obredu ob upoštevanju navodil NIJZ in škofovske konference za bogoslužje.

7. Vstajenska in ostale svete maše (4. april 2021)

Obred vstajenja se opravi po ustaljeni navadi. Procesija okrog cerkve je dopustna le, če verniki nosijo maske in upoštevajo določeno medsebojno razdaljo (na prostem je naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb). Ker petje odpade, lahko med procesijo zvonijo zvonovi. Duhovniki lahko na velikonočno nedeljo zaradi večjega števila vernikov obhajajo štiri maše.

Navodila veljajo tudi za bogoslovno semenišče, katoliške študentske in dijaške domove, redovne hiše in druge skupnosti Bogu posvečenega življenja.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona