Oznanila, 1. adventna nedelja 2020

1.adventna nedelja c

NEDELJA, 29. november

1.      ADVENTNA

nedelja Karitas

8.00

9.00

18.30

za + Kač, Popovič in Šanca

za žive in + župljane

za zaupanje božje varstvo

ponedeljek, 30. november

Andrej,

apostol

7.00

18.30

za pozabljene duše v vicah

za + Petra

torek, 1. december

Edmund,

mučenec

7.00

18.30

za duše v vicah

v zahvalo Bogu za dar življenja

sreda, 2. december

Kromacij,

škof

7.00

18.30

za zdravje

za + Sandro Klančar (obl.), Franca in Viktorijo Sotlar

četrtek, 3. december

Frančišek Ksaver,

duhovnik

7.00

18.30

za + Guna in Groznik

za + Zofijo Oblak

petek, 4. december

Barbara,

mučenka

7.00

18.30

za + starše Marijo in Vinka

za dušno in telesno zdravje

sobota, 5. december

Sava,  

opat

7.00

18.30

v zahvalo sv. Miklavžu

v zahvalo za življenje

NEDELJA, 6. december

2.      ADVENTNA

Nikolaj (Miklavž), škof

8.00

9.00

18.30

za + Mirjam Tozon in Marjana Stanovnika

za žive in + župljane

za + Antonijo Poplatnik (30. dan)

Cerkev je odprta za molitev od 7:15 do 18:15.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Sveto obhajilo (na stopnicah pred cerkvijo) se deli zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.

  • med tednom ob 18:00
  • ob nedeljah ob 11:30 in 18:00

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

Verouk se izvaja na daljavo.

Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona