Oznanila, 16. 9. 2018

24. nedelja B Small

NEDELJA, 16. september

24. nedelja med letom

Kornelij in Ciprijan, mučenca

8.00

9.00

18.30

za + mamo Marijo ob stoletnici rojstva

za žive in + župljane

v spomin mami Milki Kolenc in sestri Milki Žohar

ponedeljek, 17. september

Robert Bellarmino,

škof

7.00

18.30

za + Slavo, Mirka in Milana Saxa

za + Franca Zvera

torek, 18. september

Jožef Kupertinski,

redovnik

7.00

18.30

za + Ivana Pozniča

za + starše Jaklič

sreda, 19. september

Januarij,

škof in mučenec

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za + starše Karo (obl.)

četrtek, 20. september

Andrej Kim in

drugi korejski mučenci

7.00

18.30

za + starše Guna

za + starše Leskovic

petek, 21. september

Matej,

apostol in evangelist

7.00

18.30

za + očeta Mateia

za + Mateja Tropa

sobota, 22. september

Mavricij,

mučenec

7.00

18.30

za + Pio Gostič

za + Romana Dolenca

NEDELJA, 23. september

25. nedelja med letom

Slomškova nedelja

8.00

9.00

18.30

za + očeta Mateia

za žive in + župljane

za srečen zakon Katarina in Blaž Likovič

  • · Danes (jutri) bo ob 9.00 uri ponovitev nove maše p. Vladimirja Rufina. Po maši bo na samostanskem in župnijskem dvorišču pogostitev za vse navzoče. Dekleta in žene prosimo za pecivo, ki ga lahko dostavite v soboto zvečer ali na sam praznik. Lepo vabljeni!
  • · Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije —škofa Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta − bomo letos obhajali v nedeljo, 23. septembra, v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Trebnjem.
  • · S 1. julijem so slovenski škofje uvedli enotni mašni dar v višini 20 evrov za vse vrste maš razen za gregorijanske maše. Dragi župljani, kot morda že veste, duhovniki nimamo plače in živimo od darov za svete maše in od darov, ki jih dobimo pri obhajanju cerkvenih obredov (krst, poroka, pogreb, blagoslov…). Iskrena hvala za vašo velikodušnost!

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona