OZNANILA

Oznanila, 25. 10. 2020

30. nedelja A Small

NEDELJA, 25. oktober

30. nedelja med letom

Žegnanjska nedelja

8.00

9.00

18.30

za + Jožeta Korošca in + Otoničar

za žive in + župljane

za + Ivo in Andreja Vojeta

ponedeljek, 26. oktober

Rustik,

škof

7.00

18.30

po namenu v zahvalo

za družine

torek, 27. oktober

Sabina Avilska,

mučenka

7.00

18.30

po namenu darovalca

za spreobrnjenje staršev

sreda, 28. oktober

Simon in Juda Tadej,

apostola

7.00

18.30

Za + Franca Mrzela

za zdravje

četrtek, 29. oktober

Linda,

devica

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za mladino

za + Zdešar

petek, 30. oktober

Marcel,

mučenec

7.00

18.30

za + Stegu

za pomoč v stiski

sobota, 31. oktober

Bolfenk,

škof

7.00

18.30

Rožnovenski M. B. za nove duhovne poklice

za domovino

NEDELJA, 1. november

VSI SVETI

Vigor, škof

8.00

9.00

18.30

za + Tadejo Pust (obl.)

za žive in + župljane

za duše v vicah

 • Cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 19.00 ure.
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Sveto obhajilo in spoved:
 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Oznanila, 18. 10. 2020

1 masni nameni

NEDELJA, 18. oktober

29. nedelja med letom

Luka, evangelist

8.00

9.00

18.30

za + Bronko Sax

za žive in + župljane

za + Bojana Zakotnika

ponedeljek, 19. oktober

Pavel od Križa,

duhovnik

7.00

18.30

za duše v vicah

za + iz družine Durjava

torek, 20. oktober

Irena,

mučenka

7.00

18.30

za + Kovačič

za pravilno smer v življenju

sreda, 21. oktober

Uršula,

mučenka

7.00

18.30

za + Darijo

za + Nika, Bredo, Janeza, Jerka in Evo Bezič

četrtek, 22. oktober

Janez Pavel II.,

papež

7.00

18.30

za + Marijo Kuret

za + Sandro Klančar, Viktorijo in Franca Sotlarja

petek, 23. oktober

Janez Kapistran,

duhovnik

7.00

18.30

za zdravje

za + Košmerl

sobota, 24. oktober

Anton Marija Claret,

škof

7.00

18.30

v zahvalo za dobre prijatelje

ob rojstnem dnevu za Roka

NEDELJA, 25. oktober

30. nedelja med letom

Žegnanjska nedelja

8.00

9.00

18.30

za + Jožeta Korošca in + Otoničar

za žive in + župljane

za + Ivo in Andreja Vojeta

 • Cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 19.00 ure.
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Sveto obhajilo in spoved:
 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Župnijska obvestila

SvPeter cerkev

Naša cerkev je odprta za osebno molitev od 7.00 do 19.00 ure.

Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

Udeležba pri duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Sveto obhajilo:

 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00, 11.30 in 18.30

Spoved:

 • med tednom ob 18.30
 • ob nedeljah ob 9.00 in 18.30

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Navodila slovenskih škofov v času epidemije

SŠK Small

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

 • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
 • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
 • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
 • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
 • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona